شاید نام ساختمان‌ هوشمند یا همان اسمارت هوم (smart home)  را شنیده باشید. هوشمندسازی منزل ...