نقاشی خانه با وجود آن که سختی‌ها و دردسرهای خود را دارد، اما کاری لذت‌بخش ...