آسانسور ساختمان یا اداره‌جات معمولا از جمله فضاهای پر رفت و آمد محسوب می‌شود که ...