وقتی در یک خانه کوچک، به خصوص آپارتمان، زندگی می‌کنید، همیشه به دنبال یک فضای ...