نظافت منزل در گذشته کار سختی نبود، افراد معمولا خود این کار را انجام می‌دادند ...