فرقی نمی‌کند به محله همسایه اسباب‌کشی می‌کنید یا به شهری در آن‌سوی کشور، درهرصورت اسباب‌کشی ...