مهم نیست چند بار در زندگی‌تان تجربه اسباب‌کشی داشته باشید؛ گاهی اوقات اشتباهات اسباب‌کشی بارها ...