بارداری و زایمان یک کودک سالم، از دغدغه های اصلی هر خانواده ای به حساب می آید. اینکه بتوانیم با کمک تغذیه سالم و مراقبت های ویزه دوران بارداری یک بارداری سالم و زایمان بدون خطر را داشته باشیم، برای والدین خیلی موضوعیت دارد. در رابطه با موضوعات بارداری میتوان سرفصل ها و موضوعات زیر را به ترتیب بیان کرد:

  1. طرز صحیح خوابیدن در دوران بارداری

  2. برخی خطرات در دوران بارداری

  3. تغذیه در زمان بارداری و اینکه چه چیزهایی بخوریم و چه چیزهایی را نخوریم

  4. مشکلات رایج خواب در زمان بارداری

  5. کاهش استرس در بارداری

  6. ویار بارداری و روش‌های روبرو شدن با ان

  7. ترفندهای نظافت منزل در بارداری

و موارد مهم دیگر در این حوزه.

خانم های بارداری که برای اولین بار قصد باردار شدن دارند و یا مایل به داشتن اطلاعات کاملی در مورد بارداری دارند، میتواندد با مطالعه مطالب آموزشی بارداری، اطلاعات جامع و کاملی را بدست بیاورند.