سلامت جسم و جان بسیار مهم است. ما این را یاد گرفته‌ایم برای این که سالم و تندرست باشیم لازم نیست دست به کارهای سخت و اعمال شاقه بزنیم.

موضوعات مورد بحث در بخش سلامت جسم عبارت است از:

  • بررسی انواع بیماری‌ها و راه کارهای پیشگیری و بهبود آنها
  • بررسی هورمون ها و انزیم های بدن و تغییرات انها در سلامت جسم ما
  • علائم سرطان های شایع زنان و مردان
  • انواع جراحی ها و برداشتن غدد و اندام های بدن
  • درد ها و انواع درد های خطرناک
  • انواع خونریزی و علائم آنها
  • علائم کمبود ویتامین و مواد معدنی و پروتئین ها
  • رایج ترین مشکلات اندام های مختلف بدن و روش های پیشگیری و بهبود آنها
  • مضرات و معایب برخی جراحی ها
  • اسیب شناسی جراحی های افراط گونه

در بخش سلام جسم به کلیه مواردی که باعث بهبود در سیستم ایمنی بدن میشود و همینطور کلیه مواردی که باعث تناسب اندام و فیزیک شما میشود میپردازیم.